Wojewódzkie święto plonów w Sędziejowicach

Dożynki to jedno z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych. Święto plonów przypomina jak ważna jest ludzka praca.  Corocznie poprzez uroczystości dożynkowe dziękujemy mieszkańcom polskiej wsi za chleb, za codzienny trud i wysiłek włożony w każdy kawałek ziemi. Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się w minioną niedzielę (27 sierpnia 2017 roku) w Sędziejowicach. Już po raz drugi współorganizatorem tego ważnego dla wszystkich naszych rolników święta, wraz z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, był samorząd rolniczy. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentowali Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego -  Bronisław Węglewski oraz delegaci Izby.

Dożynki Wojewódzkie w Sędziejowicach rozpoczęły się korowodem, który przeszedł z centralnego punktu Sędziejowic do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 12 odprawiona została uroczysta Msza Święta, którą celebrował biskup Ireneusz Pękalski. Po mszy korowód dożynkowy przy dźwiękach orkiestry dotarł na stadion w Sędziejowicach. Część obrzędową rozpoczął występ zespołu „Dzieci z Doliny Grabi”, a Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski powitał zaproszonych gości oraz wszystkich rolników. Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, który zaznaczył  dorobek gminy Sędziejowice, a także podziękowała Wójtowi gminy oraz wszystkim mieszkańcom za tegoroczną pracę. Wspomniał również o zaangażowaniu finansowym Województwa Łódzkiego w rozwój obszarów wiejskich w województwie, a także dobrą współpracę z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego. Starostowie Dożynek Wojewódzkich w Sędziejowicach - Wioletta Janiak oraz  Roman Mielczarek wręczyli Marszałkowi Województwa Łódzkiego Witoldowi Stępniowi chleb upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Sędziejowicki chleb został podzielony i rozdany ze słowami by nigdy nie zabrakło chleba w naszych domach.  W kolejnej części obrzędu dożynkowego gminy z całego województwa łódzkiego zaprezentowały wieńce dożynkowe i przekazały je włodarzom województwa oraz przedstawicielom instytucji okołorolniczych. Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego otrzymał wieniec Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Bachorzyn.  Bronisław Węglewski, dziękując za wieniec, zaznaczył ogromne zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego w rozwój obszarów wiejskich poprzez dofinansowanie modernizacji dróg wiejskich, kanalizacji, wodociągów. Wspomniał o grantach sołeckich, które integrują mieszkańców sołectw. Zaapelował również o współpracę między mieszkańcami wsi i rolnikami. Zapewnił, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego nadal będzie pracować na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego.

            Uczestnicy Dożynek Wojewódzkich mieli okazję obejrzeć występ kapel i zespołów z całego województwa łódzkiego, m.in. wystąpił zespół „Ziemia Sędziejowicka”, Grupa Folklorystyczna „Rajka”, Zespół Pieśni i Tańca Bałdrzychowianie”, Zespół Tańca Ludowego Burzenin. Zgromadzeni goście obejrzeli także widowisko „Epizody z Powstania Styczniowego w Sędziejowicach”. Jedną z atrakcji Dożynek Wojewódzkich w Sędziejowicach był Piknik Wieprzowy zorganizowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, a sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. W czasie pikniku odbywała się degustacja potraw z mięsa wieprzowego. Ogromnym powodzeniem cieszyły się konkursy dla dzieci i młodzieży. Liczne stoiska z regionalnym jedzeniem i rękodziełem przyciągały tłumy zwiedzających. Gwiazdą wieczoru tegorocznych dożynek wojewódzkich był koncert Mateusza Mijala & Libera, a także zespół Alians oraz pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy „Teatr na co dzień”.