Wpisanie kapusty do wykazu owoców i warzyw objętych wsparciem kryzysowym

Prezes IRWŁ- Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, mając na uwadze liczne sygnały od rolników,  skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę wykazu owoców i warzyw objętych wsparciem kryzysowym. Agencja Rynku Rolnego począwszy od dnia 30 września 2016 r. to jest z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016r. uruchomiła kolejny mechanizm WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.  W wykazie upraw warzyw objętych wsparciem nie ma kapusty. W minionym naborze rolnicy mogli składać wnioski  na to warzywo. Obecna sytuacja szczególnie na rynku warzyw jest dramatyczna. Rolnicy mają problem ze zbytem warzyw. Cena warzyw jaką rolnicy otrzymują jest niska, poniżej kosztów produkcji np. za kg kapusty otrzymują 10 gr. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaapelowała o interwencję, aby w wykazie owoców i warzyw objętych wsparciem znalazła się kapusta.