Wypłaty odszkodowań za rzeczywiste szkody wyrządzone przez bobry

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek przyjęty przez Radę Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zwrócił się 7 grudnia 2016 r. do Ministra Środowiska o uregulowanie zasad wypłaty odszkodowania za szkody spowodowane przez bobry, tak aby Skarb Państwa wypłacał odszkodowanie za rzeczywiste szkody wyrządzone przez te zwierzęta. Zdaniem samorządu rolniczego, obecnie wypłacane odszkodowania są zbyt niskie w stosunku do rzeczywistych szkód – za 1 zniszczone duże drzewo rolnik otrzymuje kwotę, za którą można kupić 1 sadzonkę. Taka wysokość odszkodowania nie rekompensuje poniesionej straty, nie oddaje bowiem wartości utraconego plonu z owocującego drzewa w danym roku ani strat poniesionych w czasie oczekiwania na rozpoczęcie owocowania przez posadzone młode drzewko.

(Źródło: KRIR)