Zapraszamy na targi Ferma – największe specjalistyczne targi dla fachowców produkcji zwierzęcej w Polsce

Hale EXPO i MOSiR w Łodzi będą po raz szósty gościć uczestników Targów FERMA. Podczas kolejnej edycji tej imprezy ponad 250 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentuje bogatą ofertę wszystkiego, co niezbędne w chowie i hodowli zwierząt począwszy od genetyki poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie budynków inwentarskich (również ich projekty i budowę), maszyny do zbioru i konserwacji pasz, a także ciągniki.

Organizator przewiduje ponad 30 000 zwiedzających: hodowców bydła, świń i drobiu z całej Polski. Targi to jednak nie tylko ekspozycja firm. W ponad 20-letniej historii imprezy, co roku niezwykle istotnym elementem była i jest konferencja naukowo-techniczna, gdzie wygłoszone zostaną 33 referaty moderowane przez wybitnych naukowców i praktyków, wśród których nie zabraknie tak uznanych w branży nazwisk jak: prof. Z. Kowalski czy prof. Z. Pejsak. Szczególnie istotnym dla hodowców bydła będzie panel dyskusyjny prowadzony przez dr. Ryszarda Kujawiak i Martina Ziaję pt. „Czy krowy są największym zagrożeniem dla środowiska? - fakty i mity“.

W tym roku odbędą się dwie debaty. Pierwsza (15 lutego o godzinie 12 - aula EXPO) zorganizowana przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego  – „Wyzwania polskiego rolnictwa w obliczu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej”, na której obecność zapowiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Szefowa Kancelarii Prezydenta RP - Halina Szymańska. 

Druga debata zorganizowana przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz, pt. „Nadprodukcja jaj w Polsce, przyszłość chowu klatkowego, masowe >ualternatywnianie< ferm, rosnące wymagania handlu nowoczesnego”. Po raz trzeci na Fermie funkcjonować będzie Strefa Wiedzy, przygotowana wspólnie z firmą Sano, gdzie specjaliści odpowiedzialni za poszczególne grupy zwierząt, będą służyli swoją wiedzą i doświadczeniem wszystkim, którzy zechcą skonsultować z nimi swoje dokonania w hodowli.

Tradycją FERMY stał się, co roku budzący wielkie zainteresowanie i emocje, konkurs dla zwiedzających, w którym przybyli do EXPO hodowcy mają szansę każdego dnia wygrać laptopy i tablety fundowane przez Organizatora oraz niespodzianki przygotowane przez Wystawców.

Zapraszamy do Łodzi, do Hal EXPO oraz MOSiR w dniach 14 - 16 lutego 2020!

Szczegóły na stronie www.targiferma.com.pl

FERMA 2020

 

Piątek 14.02.2020

10.00 – otwarcie targów dla zwiedzających

10.00 – 17.00 – dostępna ekspozycja wystawców w Halach 1 i 2 (EXPO i MOSiR)

10.15 – Uroczyste Otwarcie Targów – przy wejściu głównym Hali EXPO

11.00 – 14.00 – konferencja naukowo-techniczna

15.00 – losowanie nagród w konkursie dla zwiedzających – Hala 2 (MOSiR)

 

Sobota 15.02.2020

10.00 – otwarcie targów dla zwiedzających

10.00 – 17.00 – dostępna ekspozycja wystawców w Halach 1 i 2  (EXPO i MOSiR)

11.00 – 15.00 – konferencja naukowo-techniczna

15.00 – losowanie nagród w konkursie dla zwiedzających – Hala 2 (MOSiR)

18.00 – uroczyste wręczenie nagród dla wystawców Złoty Medal, Znak „Nowość” - aula w hali EXPO

19.00 – Wieczór Wystawcy – bankiet – Restauracja Congresowa w hali EXPO

 

Niedziela 16.02.2020

10.00 – otwarcie targów dla zwiedzających

10.00 – 15.30 – dostępna ekspozycja wystawców w Halach 1 i 2  (EXPO i MOSiR)

15.00 – losowanie nagród w konkursie dla zwiedzających – Hala 2 (MOSiR)

PROGRAM WYKŁADÓW

FORUM HODOWLI BYDŁA – PRODUKCJI MLEKA I ŻYWCA WOŁOWEGO

Piątek 14 lutego 2020

SALA A

MODERATOR    prof. dr hab. Zygmunt Kowalski

11:00 - 11:45      prof. dr hab. Zygmunt Kowalski - UR Kraków

Krowa, a zmiany klimatyczne

11:45 - 12:30      prof. dr hab. Małgorzata Schumacher-Strabel - UP Poznań

Metanogeneza w żwaczu i sposoby jej ograniczania

12:30 - 13:15      prof. dr hab. Piotr Micek - UR Kraków

Ziarno żyta jako substytut ziarna kukurydzy w żywieniu krów mlecznych

13:15 - 14:00      Wojciech Stryburski - Agrointegracja CDR Poznań

Poprawa efektywności produkcji bydła opasowego poprzez innowacyjne technologie produkcji wysokojakościowej paszy z międzyplonu

                                                  

SALA B

MODERATOR    prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

11:00 - 11:45      prof. dr hab. Krzysztof Rypuła - UP Wrocław

Wykorzystywanie mleka w kontroli chorób zakaźnych bydła - dziś i jutro

11:45 - 12:30      Wojciech Ptak

                             Mastitis zakaźne czy środowiskowe - jak ograniczyć jego wpływ na jakość mleka

12:30 - 13:00      Marcin Dereń - HYPERIN

                               Kompendium prawidłowego mycia, konserwacji i dezynfekcji maszyn rolniczych

13:00 - 13:30      Stanisław Jamka - Agrolok Sp. z o.o.

Żywienie jako filar postępu genetycznego w stadach krów mlecznych

13:30 - 14:00      Holger Kruse - Holm & Laue GmbH & Co. KG

Żywieniowe potrzeby cieląt realizowane z użyciem automatycznych systemów karmienia

 

SALA C

MODERATOR     Jacek Zarzecki  - Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

12:30 – 13:00    dr hab. Andrzej Łozicki 

                             Żywienie bydła mięsnego

13:00 – 13:30     lek. wet. Wojciech Wójcik

                             Profilaktyka weterynaryjna w stadach bydła mięsnego

13:30 – 14:00    Panel dyskusyjny

Moderator Janusz Piotrowski - Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Jaka jest przyszłości produkcji bydła mięsnego w Polsce - szanse i zagrożenia?

 

 

 

Sobota 15 lutego 2020

SALA A

MODERATOR    dr Krzysztof Słoniewski, PFHBiPM

11:00 - 11:30      Joanna Kwaśniewska, PFHBiPM

Program "Stado OnLine" w zarządzaniu stadem krów mlecznych

11:30 - 12:00      dr Krzysztof Słoniewski, PFHBiPM

RA STADO i WW PRÓBA - ulepszone raporty z oceny krów mlecznych

12:00 - 12:30      Krystian Korytkowski, PFHBiPM

Jak skuteczniej podejmować decyzje hodowlane w oparciu o informacje dostarczane przez PFHBIPM

12:30 - 13:00      dr Katarzyna Rzewuska, PFHBiPM

Maksymalizacja zysków dzięki wykorzystaniu Indeksu Ekonomicznego

 

SALA B

MODERATOR    prof. dr hab. Piotr Goliński

11:00 - 11:30      prof. dr hab. Piotr Goliński - UP Poznań

                            Czy użytki zielone mogą stanowić wyłączne źródło pasz w żywieniu bydła ?

11:30 - 12:00      prof. dr hab. Roman Łyszczarz - UTP Bydgoszcz

Praktyczne aspekty wykorzystywania traw i motylkowych w produkcji pasz na trwałych i polowych użytkach zielonych w warunkach długotrwałego stresu suszy

12:00 - 12:30    dr Ryszard Kujawiak - SANO – Nowoczesne Żywienie Sp. z o.o.

Ile i jakie dawki stosować w żywieniu krów ?

12:30 - 13:00      Jakub Pradelok – AP Trans Energy

Śruta sojowa jako naturalne źródło białka bez dodatków chemii. Świadome żywienie zwierząt

13:00 - 13:30      prof. dr. hab. Adam Cieślak, prof. dr hab. Małgorzata Schumacher-Strabel – UP Poznań mgr inż. Klaudia Wysocka, mgr Rafał Łuków Barbatus Trade

Preparat enzymatyczny Maxammon – przełom w żywieniu krów mlecznych

13:30 - 14:00      Ewelina Cha – Proteon Pharmaceuticals

Nawet bakteria może złapać wirusa! – Rola nowoczesnych rozwiązań fagowych w walce z chorobami bakteryjnymi w hodowli zwierząt.

                           

  Aula EXPO                           

PANEL Dyskusyjny – Moderator dr Ryszard Kujawiak i Martin Ziaja

10:30 – 12:00   

Czy krowy są największym zagrożeniem dla środowiska? - fakty i mity.

 

DEBATA : Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

12:00 – 14:00  

Wyzwania polskiego rolnictwa w obliczu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

 

 

 

FORUM TRZODY CHLEWNEJ

 

Sobota 15 lutego 2020

SALA C

MODERATOR:   prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

10:30 - 11:15      prof. dr hab. Zygmunt Pejsak 

Czy możemy ochronić polska produkcję świń przed ASF?

11:15 - 12:00      dr Tomasz Schwarz - UR Kraków

Planowanie produkcji - podstawa bezpieczeństwa i efektywności

12:00 - 12:45      dr Krzysztof Antkowiak

Ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji świń poprzez optymalizację żywienia

12:45 - 13:30      dr Stanisław Niemyjski - CHOICE GENETICS

Opłacalna produkcja świń: Materiał genetyczny i remont stada!

13:30 - 14:15      Mariusz Tatka - CDR Oddział w Poznań

Analiza doboru maszyn i efektywność wykorzystania w  produkcji zwierzęcej na podstawie

wytycznych do wniosków inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW

14:15 – 14:45     Bjarne Vest, Karolina Maciorowska – VESTIN

                               Niezależna ocena poziomu bioasekuracji

 

FORUM HODOWLI DROBIU

Piątek 14 lutego 2020

SALA D

MODERATOR: Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu KIPDiP

10:00 - 10:30      prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz - UR Kraków

Możliwości wykorzystania ziarna żyta w żywieniu drobiu

10:30 - 11:00      Karol Sobański, Ksenia Pięta – SOBMETAL Bracia Sobańscy

Pasza własnej produkcji i jej wpływ na optymalizację strawności u drobiu

11.00 - 11.30      De Heus Polska Sp. z o. o.

Nowoczesne trendy w żywieniu drobiu

11.30 - 12.00      dr hab. Monika Michalczuk - SGGW Warszawa

Oczekiwania konsumentów i producentów na rynku produktów drobiarskich

12.00 - 13.30      DEBATA branży produkcji i handlu jajami:

Nadprodukcja jaj w Polsce, przyszłość chowu klatkowego, masowe „ualternatywnianie” ferm,

rosnące wymagania handlu nowoczesnego

13.45 - 15.45      Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz