Covid-19 IRWŁ w sprawie pomocy dla rolników

                                                                Pan

                                                                           Wiktor Szmulewicz

                                                                           Prezes

                                                                           Krajowej Rady Izb Rolniczych       

 

                         

 

Szanowny Panie Prezesie,

Paliwo rolnicze – zbliża się ostateczny termin!

Tylko do 31 sierpnia 2020 r. można złożyć odpowiedni   wniosek   do   wójta,    burmistrza    lub    prezydenta    miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 30 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Stanowisko KRIR dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie

Załącznik do uchwały KRIR nr 2/2020

z dnia 30.06.2020 r.

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie

W związku z trudnościami, jakie stoją przed polskimi rolnikami w obecnym czasie

naznaczonym epidemią COVID 19, skutkami wieloletniej suszy i rozchwianiem rynków

rolnych Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia najważniejsze problemy do rozwiązania w

rolnictwie:

1. Brak środków na obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego

Pan Dariusz Pieniak

Dyrektor

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

 

Dot. dzierżawy obwodu łowieckiego przez Koło nr 39 „ Błękitne Źródła” z Tomaszowa Mazowieckiego.

Infromujemy Pana Dyrektora, że do Biura  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wpływają liczne wnioski i postulaty rolników składających skargi na działalność Koła Łowieckiego nr 39 „Błekitne Źródła”.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS