Chroniąc rośliny, chronisz życie!

Rok 2020 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Hasło przewodnie tego całorocznego święta brzmi: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”. Obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin są niepowtarzalną okazją do przypomnienia społeczeństwom, politykom i decydentom na całym świecie, że rośliny są bardzo ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy.

Od nowego roku nowe przepisy

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie weszły nowe przepisy prawne dotyczące m.in.: paliwa rolniczego, dopłaty do składek ubezpieczeniowych, maksymalnych sum ubezpieczenia, oznakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. w godzinach popołudniowych potwierdzono wystąpienie pierwszego w 2019 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12089 indyków, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zgierskiego

Delegaci powiatu zgierskiego spotkali się na posiedzeniu Rady w dniu 12 grudnia 2019 roku. Posiedzenie poprowadził przewodniczący Rady – Jerzy Kuzański. Tematem posiedzenia były sprawy związane z bieżącą sytuacją w rolnictwie. Omawiano sprawy związane z wapnowaniem gleb – dofinansowanie do wapna, sprawy związane z chorobą ASF i odstrzałem dzików. Pani kierownik Biura Pow. ARiMR Agata Grzelak-Makowczyńska omówiła bieżące zadania realizowane przez agencję tj. wypłata dopłat obszarowych i pomocy suszowej.

Budowa zbiorników wodnych bez pozwoleń

W związku z wnioskiem Zarządu KRIR w sprawie budowy zbiorników retencyjnych do 1 ha bez pozwoleń wodnoprawnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że nie uzyskano zgody na realizację w trybie uproszczonym obiektów o większych rozmiarach, z uwagi na możliwe znaczące oddziaływanie takich inwestycji na środowisko. Obiekty te będzie można wykonywać na dotychczasowych zasadach tj.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS