Marszałek Województwa Łódzkiego przekazał dla rolników 2000 masek ochronnych

Na prośbę Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisława Węglewskiego, Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego przekazał dla rolników województwa łódzkiego 2 tys. masek ochronnych. W imieniu swoim i Zarządu IRWŁ, Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ wystosował podziękowanie dla Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę samorządu rolniczego z samorządem województwa łódzkiego.

Będą zmiany w prawie o ruchu drogowym?

7 maja 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o zmianę istniejących regulacji prawnych kodeksu prawnego w zakresie kar nakładanych  na użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy wskazaniami drogomierza a domniemanym stanem faktycznym pokonanych przez pojazd kilometrów tj. art. 306a KK w brzmieniu:

„Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru

ASF – co ze zmniejszeniem stref? Informacja Ministerstwa Rolnictwa

Mając na względzie ułatwienia dla producentów trzody chlewnej związane z restrykcjami w przemieszczaniu zwierząt pomiędzy strefami, Zarząd KRIR 7 maja br. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  z propozycją podjęcia działań mających na celu jak najszybsze przekwalifikowanie obszarów strefy niebieskiej, na których od minimum 3 miesięcy nie odnotowywano ognisk - do strefy czerwonej (nasze pismo ). Poniżej zamieszczamy treść informacji  otrzymanej 11 maja od ministra J.K Ardanowskiego w tej sprawie.

Oddzielnie liczenie strat dla produkcji roślinnej i zwierzęcej po 2021?

W związku z pismem KRIR  w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie start w produkcji roślinnej i zwierzęcej oddzielnie – resort rolnictwa poinformował nas, że mając na względzie długość procesu legislacyjnego, którego wymagałaby wnioskowana zmiana, stosowne działania zostaną podjęte w trakcie prac regulujących udzielanie pomocy publicznej po 2021 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS