X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Głównym organizatorem Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz” w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorganizatorami i fundatorami nagród były: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi.

IRWŁ do Wojewody Łódzkiego ws. problemu z ASF

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek delegatów Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Tobiasza Bocheńskiego - Wojewody Łódzkiego z prośbą o podjęcie działań w sprawie budowy płotu ochronnego zabezpieczającego przed migracją dzików i rozprzestrzenieniem się wirusa ASF w powiecie łowickim wzdłuż Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz w powiatach piotrkowskim i tomaszowskim.

 

Elektroniczne szacowanie suszy - odpowiedź MRiRW na uwagi KRIR

W związku z pismem Zarządu KRIR, przy którym przesłane zostały uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Kamiński udzielił następujących wyjaśnień:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS