Uruchomienie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

Od 15 października do końca roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieluńskim

Dnia 29 września 2020r.w Sali 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu – Pan Krzysztof Wróbel. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Pawła Rychlika – Posła na Sejm RP, Pana Grzegorza Łuczaka – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu, Pana Andrzeja Derkowskiego – Z-cę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu oraz przybyłych Delegatów Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieluńskim.

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2020 r.

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września 2020 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2020 r. Wynosi on 4,5462 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,3782 zł za 1 EUR).

Stawki płatności bezpośrednich - infografika

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2020 r. wyniesie 15,53 mld złotych (o ok. 303 mln zł więcej niż w 2019 r.).

 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS