Kolejna transza wsparcia suszowego

17 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Nowa wyszukiwarka środków ochrony roślin

Pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin jest dostępna nowa wersja wyszukiwarki środków ochrony roślin. Narzędzie to umożliwia wielokryterialne wyszukiwanie środków ochrony roślin. Zaprojektowane zostało ono przede wszystkim z myślą o znajdowaniu preparatów zarejestrowanych w konkretnych uprawach do zwalczania określonych organizmów szkodliwych.

Rolniku, nie zapomnij o spisie zwierząt w twoim gospodarstwie!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom o  dokonaniu corocznego spisu pogłowia zwierząt w gospodarstwie. Obowiązek wykonania ewidencji dotyczy posiadaczy świń, owiec oraz kóz.  Ostateczny termin  przeprowadzenia aktualnego spisu upływa dokładnie 12 miesięcy od daty dokonania spisu w roku poprzednim.

Nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin i urzędowych kontroli

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym obowiązują nowe przepisy Unii Europejskiej (UE) w zakresie zdrowia roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031 oraz urzędowych kontroli, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/625.Przepisy te wprowadzają szereg nowych regulacji jak również rozszerzają dotychczas obowiązujące wymogi fitosanitarne.

W ten przedświąteczny czas…

Przygotowując się  na Boże Narodzenie napotykamy na okres liturgiczny zwany  Adwentem obejmujący cztery poprzedzające niedziele, a  nazwę swą zawdzięczający łacińskiemu słowu adventus - przyjście. Adwent wskazuje na potrójne przyjście Jezusa. Pierwsze, historyczne - w ubóstwie stajni betlejemskiej, drugie, które dokonuje się nieustannie przez sakramenty, trzecie zaś to przyjście, które ma nastąpić przy końcu świata. Możemy powiedzieć, że duchowość tego okresu kieruje nasz wzrok ku trzem wymiarom: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

III Forum Ziemniaka

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Chobienicach odbyło się III Forum Ziemniaka. W konferencji udział wzięli delegaci Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu: Jerzy Wróbel – delegat IRWŁ do Krajowej Rady Izb Rolniczych (gmina Błaszki), Łukasz Przybyła i Tadeusz Owczarek (gmina Brzeźnio), Leszek Kluszczyński i Łukasz Zając (gmina Wróblew), Grzegorz Zdobych (gmina Goszczanów).

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS