Wapnowanie ważne dla środowiska

Informujemy, że Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we współpracy z Departamentem Klimatu i Środowiska MRiRW opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej ulotkę pt.: „ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA, ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA”. Ulotka w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

"EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Operacja pn. „Konferencja dla liderów obszarów wiejskich”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podpisanie umowy z KSOW

W dniu 7 lipca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się podpisanie umów z Partnerami KSOW, którzy wzięli udział w konkursie nr 4/2020 na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. Spośród złożonych w konkursie propozycji do realizacji przyjęto 18 operacji na łączną kwotę zatwierdzonych kosztów kwalifikowalnych: 869 964,27 zł.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS