Żniwa 2016 z ukraińskim zbożem w tle

W województwie łódzkim rozpoczęły się żniwa. Niestety susza w maju i czerwcu spowodowała, że zbiory będą gorsze. W tym roku żniwiarzom zdecydowanie przeszkadza deszcz. Rolnicy boją się wilgotnego ziarna, a potem problemów z magazynowaniem z powodu pleśni. Zbierane ziarno ma ok. 18% wilgotności.

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski w programie rolniczym TVP1 – TYDZIEŃ (31 lipca), w trakcie dyskusji z udziałem byłego ministra rolnictwa, Prezesa Izby Zbożowo-Paszowej - Adama Tańskiego oraz prof. Andrzeja Kowalskiego - Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zaznaczył, że z powodu suszy, w okresie wzrostu i rozwoju roślin, zboże jest drobne i gorszej jakości. Ceny również są niższe. W tym roku tona pszenicy kształtuje się w okolicach 550 zł (w 2015 - 680zł/tona), żyta 430 zł (w 2015 - 520). Sytuacja nie napawa optymizmem, choć wg danych GUS zbiory będą o około 5% wyższe od roku poprzedniego.

Niskie ceny i gorszej jakości ziarno to nie jedyny problem polskich rolników. W ostatnich tygodniach napływają do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacje o wzmożonym imporcie do kraju ziarna zbóż z Ukrainy oraz jego niekorzystnym wpływie na sytuację popytową i cenową na krajowym rynku zbóż, zwłaszcza w południowo-wschodnich regionach kraju. Samorząd rolniczy jest przeciw eksportowi - bez kontroli – ziarna zbóż z Ukrainy – podkreślił w trakcie programu Prezes IRWŁ. Nasz sąsiad - jak zaznaczył - w zeszłym roku wyprodukował 62 mln ton zbóż, a sprzedał 32 mln ton. W tym roku planuje wyprodukować 100 mln ton, o 38 mln więcej, natomiast Polska produkuje 28 mln.  Niech 10 % tej produkcji wejdzie do Polski, obniży to nasz eksport za granicę i obniży nam cenę o 20%. Ukraina jest wielkim zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i polskich rolników, ponieważ ponad 51% rolników zajmuje się produkcją roślinną - ocenił. Bronisław Węglewski uważa również, że 2 lata temu (w 2014 roku) Polska pod presją Unii Europejskiej zgodziła się na zniesienie ceł na ukraińskie produkty, także na zboże i stąd spadająca od dwóch lat jego cena.  W tym miejscu należy przypomnieć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała protest w tej sprawie do kolejnych dwóch polskich premierów (Ewy Kopacz i Beaty Szydło). To prawda, że wiele zawdzięczamy UE, nasze duże i średnie gospodarstwa dogoniły te zachodnie, ale albo dbamy o dobro Ukrainy i Unii Europejskiej, albo o dobro Polski – podkreślił Bronisław Węglewski.

W ministerstwie podjęto decyzję o szczegółowej analizie przywozu ziarna zbóż na rynek krajowy, w tym w szczególności pod kątem ilości i jakości przywożonego ziarna oraz analizie istniejącego systemu nadzoru nad importem ziarna. 12 czerwca br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zwrócił się do instytucji monitorujących import ziarna zbóż o wzmocnienie, zgodnie z obowiązującymi w UE wymogami, kontroli przywożonego ziarna. 14 lipca br. minister rolnictwa wraz z przedstawicielami poszczególnych inspekcji, Agencji Rynku Rolnego oraz Ministerstwa Finansów przeprowadził szczegółową analizę dotychczas podjętych kontroli.  W wyniku podjętych uzgodnień z Ministerstwem Finansów zostanie zintensyfikowany  system monitoringu przywozu zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększonego importu z rynku ukraińskiego. 

 

Program rolniczy - TYDZIEŃ

 

Wstępny (z 29 lipca br.) szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 r. według Głównego Urzędu Statystycznego

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r. przedstawiają się następująco:

- zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 26,1 mln t, tj. o około. 5% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;

- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na 2,2 mln t, tj. o około 19% mniej od zbiorów ubiegłorocznych; - produkcję warzyw gruntowych ocenia się na ok. 4,4 mln t, tj. o 16% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;

- przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ok. 4 mln t, tj. ponad 10% więcej od wysokich zbiorów ubiegłorocznych;

- zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na około 0,6 mln t, tj. o 9% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim:

warunki zimowania upraw ozimych – stosunkowo duże straty zimowe – (zaorano 9% zasianej powierzchni zbóż ozimych oraz 16% powierzchni zasianej rzepaku ozimego);

niedobór oraz nierównomierny rozkład opadów w okresie wiosny powodujący rejonami nadmierne przesuszenie gleby;

małe wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego;

gorszy od ubiegłorocznego stan zasiewów ozimych wiosną 2016 r.;

wyższy niż w ubiegłym roku areał uprawy zbóż jarych posiadających niższy potencjał plonotwórczy.

Korzystnie natomiast wpłynęły:

przeprowadzenie siewów zbóż i rzepaku w optymalnych terminach agrotechnicznych;

na ogół dobre wyrośnięcie i rozkrzewienie roślin ozimych w końcowej fazie wzrostu jesienią 2015 r.;

dobry stan uwilgotnienia gleby w drugiej połowie czerwca i w lipcu 2016 r.