Apel IRWŁ do ministra rolnictwa o podjęcie działań w związku z ASF

W imieniu Zarządu IRWŁ, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z licznymi sygnałami od rolników – producentów trzody chlewnej, z prośbą o podjęcie działań w celu skutecznego zwalczania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby ASF. Ostatni potwierdzony przypadek wirusa ASF wykryto w powiecie legionowskim, blisko granicy województwa łódzkiego. Producenci trzody chlewnej (głównie z powiatu piotrkowskiego, wieruszowskiego – tzw. zagłębia producentów trzody chlewnej) są zaniepokojeni tą sytuacją, gdyż zachodzi realne zagrożenie świń wirusem, którego wystąpienie to konieczność wybicia całych stad trzody chlewnej. W przypadku rozprzestrzenienia się wirusa straty nie będą dotkliwe tylko dla producentów trzody chlewnej, ale również dla  branży producentów pasz, przetwórców itp. Izba Rolnicza Województwa Łodzkiego wnioskuje o pilne podjęcie wszelkich działań w celu całkowitej  redukcji populacji dzików na terenach, gdzie prowadzona  jest hodowla trzody chlewnej. 

        

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej  Rady  Izb Rolniczych