Apel IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi a do wiadomosci Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z apelem o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku trzody chlewnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z niepokojem obserwuje pogarszającą się  sytuację na rynku trzody chlewnej.  Z terenu województwa łódzkiego  docierają liczne sygnały od producentów trzody chlewnej, którzy alarmują, że nie ma żadnych perspektyw na rozwój hodowli, gdyż opłacalność jest zerowa a stan pogłowia  w Polsce jeden z najniższych w historii. Ponadto producenci trzody chlewnej są zaniepokojeni  sytuacją rozprzestrzenienia się choroby ASF, gdyż zachodzi realne zagrożenie świń wirusem, którego wystąpienie w stadzie to konieczność wybicia całej hodowli.  W związku  z powyższym IRWŁ prosi o podjęcie szerokich działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku trzody chlewnej. 

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi