Apel IRWŁ w sprawie suszy

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ powiatu łódzko-wschodniego wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (do wiadomosci Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego) w sprawie suszy. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy (szczególnie z powiatu łódzko-wschodniego), którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu. Pomimo, iż gleba posiadała znaczne zasoby wody po zimie, na skutek wysokich temperatur panujących w kwietniu i w maju br.  dochodzących do 30 stopni Celsjusza w cieniu, zasoby wilgoci zostały szybko wyczerpane. Burze przechodzące lokalnie nie są w stanie pokryć roślinom zapotrzebowania na wodę. Lustracja pól daje podstawę do stwierdzenia o wystąpieniu stanu suszy co również potwierdza Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydając  komunikat o wystąpieniu w drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku suszy rolniczej na obszarze Polski. W zbożach jarych głównym objawem suszy jest słabe rozkrzewienie roślin, w efekcie dające niską obsadę roślin. Obecnie zauważalne jest zasychanie pędów. W zbożach ozimych na skutek wysokich temperatur, braku opadów skróceniu uległa faza strzelania w źdźbło i rośliny szybko przeszły do fazy wykłaszania. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaapelowała do KRIR o bieżące monitorowanie sytuacji w kraju pod kątem wystąpienia suszy i zwrócenie się  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ewentualne zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych.