IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie doszacowania strat

W związku z ukazaniem się w dniu 27 września 2018r. Komunikatu dotyczącego bezzwłocznego oszacowania strat w uprawach wg najnowszych wskazań IUNG, które dotyczą zagrożenia upraw ziemniaków i buraków cukrowych, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzyszofa Ardanwskiego. Prezes IRWŁ zaznaczył, że rolnicy z woj. łódzkiego, a szczególnie z powiatu sieradzkiego tzw. zagłębia ziemniaczanego, już zakończyli zbiór ziemniaków i większość z nich nie dokona już doszacowania strat w swoich gospodarstwach.  Wielokrotnie jako samorząd rolniczy informowaliśmy, że komunikaty IUNG-u dotyczące wystąpienia suszy są wydawane z opóźnieniem i nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji w polu. Rolnicy zwłaszcza producenci ziemniaków czują się pokrzywdzeni zaistniałą sytuacją. Wniosek został wysłany do wiadomosci Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza i Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau.