IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie opóźnień w przyznawaniu płatności bezpośrednich

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela z informacją, że do Izby docierają głosy niezadowolenia ze strony rolników z powodu informacji przekazywanych im przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR informuje rolników, że z uwagi na prowadzone postępowanie w zakresie ustalenia powierzchni kwalifikowanej do płatności na działkach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017, termin załatwienia sprawy przyznania płatności określonych w przepisach zostanie przekroczony. Zgłaszający się do Izby producenci rolni wyrażają przekonanie, że prowadzone postepowania to pretekst na wydłużenia terminu wypłaty płatności bezpośrednich. Sytuacja ta powoduje zachwianie płynności finansowej gospodarstw. Brak okrywy śnieżniej, spadki temperatur nawet do -20 stopni, spowodowały wymarznięcie ozimin, głównie rzepaku, niektórych gatunków zbóż – wszystko to powoduje poważne straty finansowe gospodarstw. Idzie wiosna, rozpoczynają się prace polowe, a rolnicy nie mają środków finansowych na zakup paliwa, nasion, nawozów i innych środków produkcji. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego prosi o pilne podjęcie działań interwencyjnych. 

Odpowiedź ministerstwa rolnictwa