IRWŁ w sprawie niskich cen owoców miękkich

W imieniu rolników-plantatorów owoców miękkich szczególnie malin, Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Wiktora szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie  działań w sprawie niskich cen owoców miękkich w bieżącym roku. Proponowana obecnie cena skupu malin wynosi około  2,2 zł za kilogram. Jest to jedna z najniższych cen (poniżej kosztów produkcji) na przestrzeni ostatnich  lat.  Rolnicy – producenci podejrzewają zakłady przetwórcze o zmowę cenową. Niskie ceny maliny spowodują, że  plantatorzy mogą  nie przystąpić do zbiorów, co spowoduje likwidacje plantacji, a  w następnych latach wzrost cen na rynku owoców. Producenci obawiają się również nadmiernego importu owoców z krajów spoza UE.