IRWŁ w sprawie strat poniesionych przez rolników

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronicław Węglewski wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w związku z wątpliwościami jakie zgłaszają rolnicy związanymi z przyznaniem pomocy gospodarstwom, które ucierpiały wskutek suszy na podstawie  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR ( Dz.U. z 2015r., poz. 187 ze zm.) według, którego pomoc finansowa przysługuje rolnikom, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy.  Przepis ten określa wysoki % strat i gospodarstwa, gdzie szkody wystąpiły poniżej 70% nie skorzystałyby z pomocy. IRWŁ wnioskuje, aby pomocą objąć wszystkich rolników, których gospodarstwa ucierpiały wskutek suszy.  Ponadto rolnicy zwracają uwagę na wystąpienie anomalii pogodowych, których efektem było zasuszenie ziarna a po intensywnych opadach porastanie ziarna w kłosach w związku z czym jest problem uzyskania ziarna nadającego się do siewu.