IRWŁ w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Jerzy Kuzański Dyrektor Biura IRWŁ wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o rozpatrzenie i  dalszą realizację następujących wniosków zgłoszonych przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach: 

  1. Podjąć działania mające na celu, aby pomocnik rolnika dotyczył również osób pomagających w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka, bydła mięsnego czy produkcję roślinną. Nowe prawo dotyczy pracowników jedynie przy zbiorach owoców i warzyw.
  2. Podjąć działania mające na celu sporządzenie kalkulatora szacowania szkód łowieckich na potrzeby oceny strat poniesionych w gospodarstwach.

Odpowiedź MRiRW