IRWŁ w sprawie zmniejszenia minimalnej ilości wysiewu materiału siewnego na 1 ha

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisłąw Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza z wnioskiem rolników z powiatu wieluńskiego. Zwrócił się w nim o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie minimalnej ilości wysiewu materiału siewnego na 1 ha w przypadku zbóż co najmniej o 30%. Tegoroczna susza dotknęła również rolników z terenu powiatu wieluńskiego. W tym roku rolnicy wysiewają bardzo drobny materiał siewny (MTN jest mniejsza). W przypadku gdy MTS maleje ilość wysiewu zboża na 1 hektar też maleje (dla przykładu średnia  norma wysiewu dla pszenicy ozimej to 260-300nasion/m2 czyli przy MTN ok 30g jest to ok 82-95kg/ha zatem norma wysiewu jest mniejsza od 30-55%, a rolnik jest zobowiązany do wysiewu w przypadku pszenicy 150 kg/ha). 

Pismo KRIR

Odpowiedź MRiRW