KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie

Powiat:  Pabianicki i miasto Łódź

Agrofag: Owocówka śliwkóweczka

Roślina: Śliwa domowa

Data publikacji komunikatu: 27.07.2016 r.

Śliwom zagraża owocówka śliwkóweczka - II pokolenie.

Lot motyli II pokolenia rozpoczyna się najczęściej w II dekadzie lipca i trwa nawet do końca września.

Okres składania jaj jest bardzo długi – trwa od II połowy lipca aż do końca sierpnia, czasem nawet dłużej. Pokolenie letnie jest liczniejsze i bardziej płodne od pokolenia pierwszego.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki śliwkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Ustalenie początku loty motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się do końca sierpnia.

Progiem ekonomicznej szkodliwości owocówki śliwkóweczki jest:

stwierdzenie 1-2 jaj lub świeżych wgryzów średnio w próbie 100 zawiązków lub owoców

Zabieg zwalczający II pokolenie przeprowadza się również po upływie około 2-3 tygodni od momentu systematycznego zwiększania się liczby odłowionych w pułapce feromonowej motyli – najczęściej w drugiej połowie lipca lub I dekadzie sierpnia i ewentualnie na późnych odmianach – po 2 tygodniach zabieg powtarza się.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  1. Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskiwania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga – http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
  2. Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -

http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1188&LangId=0

 

UWAGI:

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 547 z późn. zm.):

• Środki ochrony roślin mogą być stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

• Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

•  Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.

•  Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

• Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony roślin

z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać: nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania, zastosowaną dawkę, obszar i uprawy na których zastosowano środek ochrony roślin oraz sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział Łódź / Delegatura: Piotrków Trybunalski

tel.42 611-67-15, fax.42 611-62-34

e-mail: o-lodz@piorin.gov.pl