Możesz zostać technikiem turystyki wiejskiej!

Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu jest bezpłatną szkołą publiczną dla dorosłych. Oferta edukacyjna to ponad 30 kierunków kształcenia zawodowego. Szkoła kształci słuchaczy w oparciu o najnowocześniejszą technologię oraz wiedzę przekazywaną przez profesjonalnych wykładowców o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach oraz bogatym dorobku zawodowym.

Technik Turystyki wiejskiej   

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (TG.07)

    • Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych

    • Realizowanie imprez i usług turystycznych

    • Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (TG.08)

    • Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym 

    • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej 

    • Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym 

www.prof.get.edu.pl