Nawodnienia i grodzenie pól

W dniu 8 czerwca 2016 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o uwzględnienie w PROW 2014-2020, przy przeglądzie i ocenie działań PROW, możliwości dofinansowania w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych nawodnień i grodzeń pól.

(Źródło: KRIR)