Negocjacje UE z Turcją - prośba o uwagi

Komisja Europejska planuje rozpoczęcie negocjacji m.in. w sprawie dalszej liberalizacji handlu towarami rolnymi i rolnymi przetworzonymi pomiędzy UE, a Turcją. W związku z powyższym, MRiRW zwróciło się do ARR o opinię w sprawie istotnych dla polskiego sektora rolno-spożywczego kwestii związanych z ww. negocjacjami. Agencja Rynku Rolnego prosi Państwa o  przekazanie ew. uwag w odniesieniu do następujących kwestii:

1. Wykaz towarów, w odniesieniu do których eksporterzy polscy byliby
zainteresowani zwiększeniem preferencyjnego dostępu do rynku tureckiego.
2. Informacje na temat stosowanych przez Turcję barier pozataryfowych,
utrudniających bądź eliminujących polski eksport na rynek turecki towarów
rolnych.
3. Wykaz produktów, w zakresie których istnieje zagrożenie dla
produkcji krajowej ze strony nadmiernego importu z Turcji.

Uwagi mozna przesyłać na adres: arr-events@arr.gov.pl.