Niższe stawki dopłat do materiału siewnego - negatywna opinia IRWŁ

Z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1542). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

  • 69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
  • 111,00 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  • 347,00 zł – w przypadku ziemniaków.

Zarząd KRIR zgłaszał swoje uwagi do tego projektu, zwracając uwagę, że takie propozycje stawek są krzywdzące dla rolników. W czasie, gdy załamują się wszystkie rynki rolne, spada opłacalność na płody, gospodarstwa borykają się z problemami finansowymi, dodatkowo dotykają ich niekorzystne zjawiska atmosferyczne (zeszłoroczna susza, tegoroczne problemy ze zbiorem spowodowane długotrwałymi opadami), Państwo Polskie zmniejsza wsparcie na zakup materiału siewnego. Jeżeli tak dalej będzie prowadzona polityka rolna to w krótkim czasie doczekamy się wielkiego kryzysu, nie tylko w sektorze rolnym, który już następuje, ale również w innych w sektorach gospodarki.

 

Opinia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016.

Na podstawie art. 5 , ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych /Dz.U. z 2014r., poz. 1079 z późniejszymi zmianami), w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uprzejmie informuję, że po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego projektu ustawy.

- Opiniujemy negatywnie. Proponowane stawki są krzywdzące dla rolników i niższe w stosunku do roku 2015.