Nie ma planów likwidacji odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego rolników

W odpowiedzi na pismo samorządu rolniczego dotyczące Zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r. oraz opinii Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2016 r. z dnia 12 lipca 2016 r., w których wskazuję się Polsce podjęcie w latach 2016 i 2017 działań mających na celu zapewnienie stabilności i adekwatności systemu emerytalnego oraz zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy poprzez rozpoczęcie reformy preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych, resort rolnictwa poinformował, że ani na forum krajowym, ani na forum unijnym nie jest rozważana możliwość likwidacji odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przekazano, że Zalecenia koncentrują się na wskazywaniu potrzeby reformy, której skutkiem byłoby wyeliminowanie mechanizmów ograniczających mobilność międzysektorową.

(Źródło: KRIR)