Opinie na temat realizacji PROW 2007-2013

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne na temat realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkich, w szczególności rolników, organizacje branżowe, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony do udziału w tych konsultacjach. Potrwają one do 20 kwietnia 2018 r.

Kwestionariusz konsultacji 

Wyniki przeprowadzonej konsultacji zostaną uwzględnione przez Komisję Europejską podczas przygotowania Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

(Źródło: MRiRW)