Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Tomaszowskiego

Dnia 15.03.2016r. odbyło się I posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Tomaszowskiego, które otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszów Maz. IRWŁ Dariusz Kowalczyk.

W posiedzeniu brali udział delegaci oraz zaproszeni goście.

Głównymi tematami były:

  • Informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tomaszowskim – Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. Inspektor Gabriel Olejnik.

 

  • Zagrożenia pożarowe w powiecie tomaszowskim – Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Maz. starszy brygadier Roman Pająk, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Maz. brygadier Krzysztof Iskierka.

 

  • Omówienie zmian we wniosku o dopłaty bezpośrednie 2016 r. Przedstawienie informacji dotyczących pomocy na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" – Kierownik BP ARiMR w Tomaszowie Maz. Pani Anna Dziubałtoska.

Apele i propozycje poruszone na posiedzeniu przez PSP, ARiMR i Przewodniczącego.

1. Wspólny artykuł Starostwo Powiatowe, PSP i ARiMR: apel o zdrowy rozsądek o nie wypalanie traw.

2. Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

3. Uświadamianie rolników o bezpieczeństwie: CZUJKI PPOŻ (w domach, oborach, stodołach – wspólne akcje.

4. Akcje w gminach - nabijanie gaśnic, nie oszczędzajmy.

Karolina Galińska

BP IRWŁ w Tomaszowie Maz.