Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach

W dniu 4 kwietnia 2016r.  odbyło się szóste w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Poddębicach. W posiedzeniu brali udział delegaci  oraz zaproszeni goście:  Ewa Bednarek - Członek Zarządu IRWŁ, Piotr Polak Poseł na Sejm RP,  Radosław Arkusz Kierownik ARiMR. Na posiedzeniu omówiono następujące tematy:

  • płatności bezpośrednie   –  Kierownik  AR i MR
  • projektowane zmiany nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – Poseł RP
  • informacje z pracy Zarządu IRWŁ - Członek Zarządu IRWŁ

Iwona Sikorska