Rolniku! Już niedługo wysyłanie deklaracji VAT wyłącznie drogą elektroniczną!

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy podatku VAT 7, VAT 7K, VAT UE i VAT-27 będą mieli obowiązek wysyłania deklaracji rozliczeniowych za pomocą komunikacji elektronicznej. Ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, gdzie artykuł 99 ust. 11b uzyskał brzmienie: „Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. Tym samym nałożono na wszystkich przedsiębiorców obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT. Ustawodawca w odniesieniu do części podatników taki obowiązek wprowadził już od 1 stycznia 2017 r. Do grupy tej należą:
•    obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
•    sprzedawcami towarów lub usług z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym (czyli m.in. dostawy złomu, metali szlachetnych, niektórzy dostawcy komputerów, ale też niektórzy dostawcy usług budowlanych)
•    obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o pdof lub art. 27 ust. 1c ustawy o pdop, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Rolnicy rozliczający się na zasadach ogólnych znaleźli się w grupie podatników, których obowiązują przepisy przejściowe, wobec czego obowiązek ten będzie ich dotyczył dopiero od 1 stycznia 2018 r.
Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7 możliwa jest bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego należy jednak wprowadzić dane autoryzujące wysyłkę. Są to:
•    identyfikator podatkowy NIP;
•    imię (pierwsze);
•    nazwisko;
•    data urodzenia;
•    kwota przychodu wskazana w deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39, PIT-40/40A, PIT-37, PIT-38 za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są przesyłane deklaracje VAT, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy w roku tym nie została złożona żadna deklaracja.

(Źródło: WIR)