Szkolenie dla organizacji wiejskich

Organizacje chcące zdobyć wiedzę i kwalifikacje w dziedzinach związanych ze stanowieniem prawa i procesem legislacji w Polsce mogą skorzystać  ze szkoleń organizowanych w ramach programu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.
W województwie łódzkim spotkanie odbędzie się w dniach 26-27.04.2018r. (Smardzewice)
W ramach pierwszego modułu szkoleń realizowanego uczestnicy poznają m.in.:
• ogólne ramy systemu prawnego oraz najważniejszych aktów i ich kompetencje w procesie stanowienia prawa
• mechanizmy udziału w procesie stanowienia prawa na różnych szczeblach
• finansowe skutki stanowienia prawa
• procedury stanowienia prawa
oraz nauczą się:
• stosować narzędzia stanowienia prawa
• korzystać z narzędzi i portali internetowych, np. umieć znaleźć obowiązujący akt prawny oraz projekty aktów prawnych dotyczących interesów organizacji.
Szkolenie trwa dwa dni, uczestnicy mają zapewniony nocleg, wyżywienie i materiały szkoleniowe, we własnym zakresie pokrywają dojazd.
W razie pytań należy kontaktować się  z Aleksandrą Strejmer z Fundacji Fundusz Współpracy (partner projektu odpowiedzialny za zadanie): astrejmer@cofund.org.pl lub Juliką Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu): ika.tatur@faow.org.pl 

Więcej  informacji 

(Źródło: prawonawsi.pl)