Szkolenie z obsługi aplikacji e-WniosekPlus

11 stycznia 2018 r. w Biurze KRIR w Parzniewie odbyło się szkolenie dotyczące obsługi aplikacji e-WniosekPlus, które przeprowadzili pracownicy Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W szkoleniu udział wzięło 80 doradców rolniczych pracujących w izbach rolniczych oraz pracowników zajmujących się wypełnianiem rolnikom wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.  Uczestnicy zapoznali się z celami wprowadzenia geoprzestrzennego formularza wniosku, przepisami unijnymi i krajowymi dotyczącymi internetowego wypełniania wniosków, podstawowymi założeniami działania aplikacji e-WniosekPlus oraz przeanalizowali proces wypełniania formularza na podstawie zrzutów ekranowych pochodzących z prototypu aplikacji. Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa uruchomi aplikację 15 marca br. Około miesiąca wcześniej dostępna będzie wersja demo aplikacji, na bazie której przeprowadzone zostaną kolejne szkolenia.

Prezentacja ARiMR

(Źródło: KRIR)