Wniosek IRWŁ do KRIR

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację wniosków zgłoszonych przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej.

  1. Znowelizować ustawę o ustroju rolnym odnośnie odprowadzanego 2% podatku od nabycia gruntu do Urzędu Skarbowego ponieważ powyżej 13 ha do 300 ha nie ma tego podatku. Nawet przy zakupie gruntu poniżej 1 ha , jeśli rolnik ma  nawet 13 ha to też płaci się ten podatek.
  2. Podjęcie działań aby składki pracowników sezonowych pracujących w rolnictwie były odprowadzane do KRUS-u. W rolnictwie pracuje wiele osób, których  składki trafiają do ZUS-u zamiast do KRUS.