Wnioski RP IRWŁ w Opocznie przekazane do KRIR

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie w dniu 5 marca 2019 r.  przekazał Wiktorowi Szmulewiczowi Prezesowi Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o rozpatrzenie  i dalszą realizację.

Pierwszy wniosek przesłany KRIR dotyczy możliwości przejścia rolników na wcześniejszą emeryturę dla kobiet w wieku 55 lat, dla mężczyzn w wieku 60 lat.  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wielokrotnie wnioskowała w tej sprawie zarówno do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Drugi wniosek dotyczy przekazania środków finansowych z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego na uświadomienie konsumentów o problemie wirusa ASF. Trzeci wniosek dotyczy zawieszenia prac w sprawie ustawy o proekologach, aby nie mieli możliwości  wstępu na teren  gospodarstwa  rolnika bez jego wiedzy.