Wnioski RP IRWŁ w Pajęcznie i w Wieluniu wysłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz w Wieluniu, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą  o rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu sprawdzenia czy nie ma zmowy cenowej w sprawie skupu i sprzedaży bydła. Drugi wniosek dotyczy zmiany przepisów aby raporty IUNG nie były podstawą do uruchomienia procedury związanej  z wystąpieniem suszy tylko decyzja komisji suszowych.  Krzywdzące również jest wpisanie  do wniosku zwierząt gospodarskich, (które nie mają wpływu na suszę)  a w znacznym stopniu zaniżają straty i wielokrotnie rolnicy nie otrzymują pomocy suszowej. Trzeci wniosek dotyczy umożliwienia rolnikom korzystającym z  „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” aby podpisy na dokumentach o dotację mogli składać na terenie swojej  gminy  a nie specjalnie jechać kilkadziesiąt kilometrów do siedziby Stacji Chemiczno-Rolniczej.