Wojewódzkie Programy Rozwoju obszarów wiejskich

Minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w miniony weekend w Targach Hodowlanych Zagroda w Ostródzie i towarzyszącej im Warmińsko-Mazurskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych oraz Mazurskim Agro Show. Szefowi resortu rolnictwa towarzyszył sekretarz stanu Zbigniew Babalski.Targi były okazją do wymiany poglądów na temat aktualnej i przyszłej sytuacji w rolnictwie.

− Przed nami bardzo ważna dyskusja o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, wyrównaniu szans na wspólnotowym rynku i perspektywach rolnictwa po roku 2020 − podkreślił  Krzysztof Jurgiel.

Minister przypomniał, że również w kraju czeka nas wiele zapowiadanych zmian. W dalszym ciągu trwają prace nad upraszczaniem procedury i zwiększaniem dostępności środków służących poprawie sytuacji mieszkańców terenów wiejskich. W końcową fazę wkraczają prace legislacyjne związane z utworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na bazie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego.

− Do końca 2018 r. zostaną przygotowane wojewódzkie programy rozwoju obszarów wiejskich, które mają określone potrzeby i kierunki rozwoju rolnictwa w poszczególnych regionach − zapowiedział minister Krzysztof Jurgiel. We wszystkich województwach zostaną utworzone zespoły, które określą najważniejsze potrzeby na swoim terenie w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. Koordynatorami tych zespołów będą dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego. Przy ustalaniu najważniejszych lokalnych problemów i potrzeb mają oni współpracować z przedstawicielami wojewodów, administracją rolną, a także izbami rolniczymi, samorządami i branżowymi związkami. Na podstawie takiej diagnozy do końca 2018 r. zostaną przygotowane wojewódzkie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-26. Mają one uwzględniać specyfikę poszczególnych regionów, w tym zróżnicowanie produkcji rolne, tak aby jak najskuteczniej wspierać rolnictwo na danym obszarze. Dlatego – jak mówił Krzysztof Jurgiel – w ocenie resortu, w nowej perspektywie finansowej w Polsce powinny powstać takie regionalne programy, tak jak jest to w większości państw Unii Europejskiej.

(Źródło: MRiRW)