Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe” 2018-Hanover

Operacja pn. „Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe” 2018-Hanover” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grupa rolników z terenu województwa łódzkiego w dniach 11-13 września 2018 roku miała okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym na targi ziemniaczane „Potato Europe” 2018- Hanover”. Targi odbyły się w miejscowości Rittergut Bockerode k. Hanoweru w Niemczach. Jest to jedna z największych imprez ziemniaczanych w Europie, organizowana naprzemiennie w Niemczach, Francji, Belgii i Holandii, a niebawem do grupy organizatorów tych targów dołączy również Polska. Wyjazd studyjny na targi „Potato Europe” adresowany był zarówno do rolników producentów ziemniaka oraz rolników chcących zmienić profil gospodarowania na tego typu produkcję. Projekt przygotowała Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w ramach operacji pn. „Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe” 2018-Hanover” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na targach rolnicy mieli możliwość przeanalizowania całego łańcucha produkcyjnego ziemniaka. Przedstawiciele dostawców sadzeniaków i mikrobulw prezentowali swoje produkty oraz przedstawiali rozwiązania technologiczne z zakresu sadzenia i kopania ziemniaków. Na poletkach pokazowych zaprezentowano  nowe odmiany ziemniaków z 2017 r. Albertine - bardzo wczesna czy Juventa i Simonetta - średnio wczesne. Pojawiła się również odmiana Carolus oraz Alouette, które wyróżnia dość duża odporność na zarazę ziemniaka. Kolejny etap produkcji prezentowali przedstawicieli przedsiębiorców, którzy zajmują się pakowaniem ziemniaków, składowaniem i sortowaniem bez udziału człowieka, tak by wyodrębnić tylko dobre bulwy. W targach uczestniczyły również instytuty badawcze prezentujące wyniki swoich badań, a także udzielające wyczerpujących informacji dotyczących odmian. Rolnicy z całej Europy mogli również zapoznać się z nowościami w zakresie ekologicznych środków ochrony roślin i nawozów w ramach jednego z przodujących tematów na targach – ekologicznej uprawy ziemniaka. Tematyka związana z ekologiczną uprawą ziemniaka i przygotowane wystawy tematyczne pojawiły się po raz pierwszy na targach. W prezentacjach koncentrowano się na uprawie ziemniaka ekologicznego i na alternatywnych metodach usuwania chwastów w taki sposób by zastąpić herbicydy, było to m.in. wypalanie – elektrofizyczne punktowe zwalczanie chwastów przez wysoko energetyczne impulsy elektroniczne oraz wycinanie chwastów. Na targach zaprezentowano cały proces produkcji ekologicznego ziemniaka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy specjalistycznych maszyn, przyjaznych dla środowiska. Organizatorom udało się sprowadzić 42 maszyny, w tym te, które pokazywały proces oddzielania gleby w czasie zbiorów. Podczas targów rolnicy uczestniczyli w konferencji na temat sieci partnerskich w Europie oraz technologii uprawy ziemniaka zorganizowanej przez firmę DLG Natura Foods, a także wzięli udział w spotkaniu z zarządem Niemieckiego Związku Producentów Ziemniaka

Udział w targach ziemniaczanych pozwolił rolnikom z terenu województwa łódzkiego na zapoznanie się z sytuacją i trendami na europejskim rynku ziemniaczanym, tak by polscy producenci mogli być konkurencyjnymi w Europie. Rolnicy korzystali z fachowej wiedzy specjalistów na temat nowych odmian ziemniaków, nowoczesnych technologii. Zapoznawali się z korzyściami jakie niesie za sobą zakładanie grup producenckich, sieci partnerskich, co przełoży się na wzrost realizowanych projektów w ramach PROW 2014-2020 i na zwiększeniu udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.