Stanowisko KRIR dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie

Załącznik do uchwały KRIR nr 2/2020

z dnia 30.06.2020 r.

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie

W związku z trudnościami, jakie stoją przed polskimi rolnikami w obecnym czasie

naznaczonym epidemią COVID 19, skutkami wieloletniej suszy i rozchwianiem rynków

rolnych Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia najważniejsze problemy do rozwiązania w

rolnictwie:

1. Brak środków na obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego

Pan Dariusz Pieniak

Dyrektor

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

 

Dot. dzierżawy obwodu łowieckiego przez Koło nr 39 „ Błękitne Źródła” z Tomaszowa Mazowieckiego.

Infromujemy Pana Dyrektora, że do Biura  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wpływają liczne wnioski i postulaty rolników składających skargi na działalność Koła Łowieckiego nr 39 „Błekitne Źródła”.

Niskie ceny ogórków MRiRW występuje do UOKiK

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 4 sierpnia 2020 r. w sprawie niepokojąco niskich cen ogórków resort rolnictwa mając na uwadze zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wynikający z przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z poźn.zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS