Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń

Od 1 czerwca 2019 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 465 zł 70 gr

130% tego wynagrodzenia, tj. 6 436 zł 30 gr

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - czereśnia - nasionnica trześniówka

Województwo: Łódzkie

Powiat: Pabianicki i Miasto Łódź

Agrofag: Nasionnica trześniówka

Roślina: Czereśnia

Data publikacji komunikatu: 29.05.2019 r.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania nasionnicy trześniówki należy podjąć po przeprowadzeniu  obserwacji. W połowie maja należy wywiesić żółte pułapki lepowe i na podstawie odłowionych owadów wykonywać zabiegi.

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

27 maja 2019r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw.  Najważniejsze zmiany w obrocie ziemią przedstawia Janusz Ciesielski Dyrektor OT KOWR Łódź.

Celem uchwalonej ustawy jest złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

O roli izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa

28 maja 2019 r. w Sejmie odbyła się konferencja na temat "Roli izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa". Prelegentami konferencji byli: Poseł Krzysztof Jurgiel - Przewodniczący Podkomisji ds. zmiany ustawy o izbach rolniczych, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Guy Vasseur – były Prezes Stałego Zgromadzenia Francuskich Izb Rolniczych, Arunas Svitojus – Prezes Litewskiej Izby Rolniczej, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, prof. dr hab.

Ziemniaki w sklepie muszą być oznaczone flagą

26 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2019 poz. 754). Celem nowelizacji rozporządzenia jest udostępnienie konsumentom informacji o państwie pochodzenia ziemniaków dostępnych w sprzedaży. Umożliwi to świadomy wybór ziemniaków wyprodukowanych przez polskich rolników i zapobiegnie sprzedaży produktów z zagranicy bez opakowań i oznakowania.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS