Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc luty   2017 r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację  w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zarząd IRWŁ na bieżąco współpracuje z instytucjami sektora rolniczego.  W omawianym okresie Zarząd IRWŁ na wniosek obwodów łowieckich po zasięgnięciu opinii miejscowej Rady Powiatowej IRWŁ wydał opinie  w sprawie dzierżawy obwodów  łowieckich.

Program Rabat Rolniczy otwarty dla członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Na mocy umowy o współpracy podpisanej pomiędzy Zarządem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, spółką SAM-ROL a spółką Rabat Rolniczy  w lutym br., każdy rolnik z województwa łódzkiego otrzymał dostęp do specjalnych ofert wybranych grup produktów. O zasadach korzystania ze specjalnych rabatów oraz samym pomyśle na przedsięwzięcie Program Rabat Rolniczy rozmawiamy z Prezesem spółki, Panem Janem Boczkiem oraz Panem Bronisławem Węglewskim – Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

„Spotkanie po latach” Rady Powiatowej IRWŁ powiatu wieruszowskiego

23 lutego 2017r. o godz. 17.00 w Wieruszowie odbyło się spotkanie członków Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieruszowskim z okazji XX – lecia powstania izb rolniczych, m.in. na ziemi wieruszowskiej. Na uroczystość przybyli nie tylko obecni członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieruszowskim, ale także delegaci poprzednich kadencji. Przybyli także zaproszeni goście: Prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Pan Bronisław Węglewski,   przedstawiciele instytucji współpracujących z Radą Powiatową IRWŁ w Wieruszowie m.in.

Nie będzie wydłużenia na stałe terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do 15 czerwca każdego roku

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, dotyczące wydłużenia na stałe - począwszy od 2017 r. - terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowych, ekologicznych oraz ONW do dnia 15 czerwca, w dniu 17 lutego 2017 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, iż kwestia ta była przedmiotem dyskusji i szczegółowych analiz z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z lat wcześniejszych. W odpowiedzi podkreślono, że zgodnie z art. 13 ust.

Zmiana przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w dniu 15 lutego 2017 r. Zarząd KRIR przekazał swoją opinię.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS