Wystąpienie w sprawie usystematyzowania terminów naborów wniosków PROW

Zarząd KRIR, realizując wniosek Warmińsko-Mazurskiej IR, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie podjęcia działań mających na celu usystematyzowanie terminów naborów wniosków na poszczególne działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tak, aby terminy naborów nie pokrywały się i odbywały się przez cały rok. W dotychczas obowiązującym harmonogramie terminy naborów wniosków o dopłaty bezpośrednie i różne działania PROW nakładają, powodując często pośpiech i niedokładność w przygotowaniu wniosków.

Wystąpienie w sprawie usystematyzowania terminów naborów wniosków PROW

Zarząd KRIR, realizując wniosek Warmińsko-Mazurskiej IR, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie podjęcia działań mających na celu usystematyzowanie terminów naborów wniosków na poszczególne działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tak, aby terminy naborów nie pokrywały się i odbywały się przez cały rok. W dotychczas obowiązującym harmonogramie terminy naborów wniosków o dopłaty bezpośrednie i różne działania PROW nakładają, powodując często pośpiech i niedokładność w przygotowaniu wniosków.

Rozmowy dotyczące zmian systemu ubezpieczeń rolnych

27 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie dotyczące wypracowania rozwiązań umożliwiający poprawę funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolnych w kierunku zapewniającym stabilność produkcji rolniczej. W spotkaniu udział wzięli Prezesi lub Przedstawiciele Wojewódzkich Izb Rolniczych. Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele związków i organizacji rolniczych. Przedstawiciele izb i organizacji rolniczych przedstawili dwie propozycje rozwiązań.

ARR przyjmuje wnioski dotyczące refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych

Do 31 lipca br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Wnioski o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych mogą składać producenci mleka. Pomoc będzie przysługiwała do nie więcej niż 30 sztuk tych zwierząt zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Spotkanie w sprawie działań podejmowanych w związku z ASF

26 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez KRIR spotkanie Prezesów oraz Przedstawicieli Wojewódzkich Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie działań podejmowanych w związku z ASF, sytuacji na rynkach rolnych oraz bieżącej sytuacji w rolnictwie. W spotkaniu udział wziął także lek. wet. Paweł Niemczuk - Główny Lekarz Weterynarii, który omówił główne założenia nowej edycji „Programu bioasekuracji. Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że w dniu 15 lipca 2017 r.

Krótka relacja z prac komisji Sejmu i Senatu

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 20 lipca 2017 r., ustawy, z przedłożenia rządowego, o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2017 r. senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosła o uchwalenie przez Senat uchwały o przyjęcie ustawy bez poprawek. W tym tygodniu ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP. Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2014 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS