Sytuacja na rynku zbóż

Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych: pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies orazz mieszankami wynosi w Polsce około 7 mln ha. Jest to  o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Plony zbóż w 2017 r. mogą być zbliżone do ubiegłorocznych i wynieść około 4 t/ha. Zbiory  –  łącznie z kukurydzą, prosem i gryką – ponad 30 mln ton wobec 29,8 mln ton w 2016 roku.

Zagrożenie zanikania pszczół linii M Kampinoska

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt informuje o zagrożeniach wynikających z wprowadzania do pasiek pszczół o niewiadomym pochodzeniu, które zagraża realizacji program ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Kampinoska. Pszczoły linii M Kampinoską są jedną z linii reprezentujących genotyp pszczół środkowoeuropejskich w stosunkowo czystej formie i objęto je ochroną już od lat 70 ubiegłego wieku.

Budżet na zwrot podatku akcyzowego w przyszłym roku nie jest jeszcze znany

W związku z pismem Zarządu KRIR w sprawie zrekompensowania rolnikom kosztów wprowadzenia ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw poprzez zwiększenie limitu, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zobacz >>>), resort rolnictwa poi

TEATR NA WSI? DLACZEGO NIE?

Brygida Borecka: Dlaczego tak wyglądam? To mój strój z teatru społecznego, który prowadzimy na wyspie Wolin. W baśni, jaką napisaliśmy, jestem królową owej wyspy. Zdaję sobie sprawę z tego, że w niewielu miejscowościach w Polsce działają teatry podobne do naszego. My zaczęliśmy od stworzenia fundacji nakierowanej na działalność artystyczną. Dużo jeździmy po kraju, szukamy partnerów, a potem realizujemy interesujące teatralne projekty. Są to zwykle organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe. Nie jesteśmy aktorami z dyplomami szkół aktorskich.

W Polsce mleko najdroższe od blisko 3 lat

Na światowych rynkach dynamicznie rosną ceny masła, osiągając rekordowe wartości. W ostatnim miesiącu na rynku mleka i jego przetworów warto zwrócić uwagę na dalsze wzrosty cen masła na światowym rynku do rekordowych poziomów – w UE o 12%, do 5,6 tys. euro/t, oraz na GDT o 4%, do 6 tys. USD/t. Duży popyt i mała podaż doprowadziły ceny do niebotycznych wartości. W ujęciu rocznym cena w Unii wzrosła o blisko 90 proc., a na GDT – o ponad 120 proc. Są to wzrosty zdecydowanie wyższe niż chociażby odtłuszczonego mleka w proszku (odpowiednio zwyżka ceny o 9% i 5%).

Ustawa Prawo wodne przekazana do podpisu Prezydenta RP

Sejm na 46 posiedzeniu we wtorek 18 lipca uchwalili Prawo wodne - ustawę z przedłożenia rządowego. Na 45 posiedzeniu Senatu w środę 19 lipca po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy, podjęto uchwałę wprowadzającą 9 poprawek rekomendowanych przez połączone senackie komisje środowiska, rolnictwa oraz samorządu terytorialnego. We wprowadzonych poprawkach Senat opowiedział się m.in.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS