"Wprowadzamy Zmiany" - kwartalnik KSOW - łódzkie

Pierwszy w tym roku, a także pierwszy w nowym okresie programowania numer kwartalnika Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa łodzkiego „Wprowadzamy zmiany” poświęca wiele miejsca inicjatywie LEADER w okresie programowania 2014-2020, a przede wszystkim zmianom jakim zostały poddane lokalne grupy działania. Zmienił się obszar ich działania poszczególnych grup, zmierzyły się już także z oceną lokalnych strategii, a teraz pozostaje im skutecznie wdrażać strategie.

Wzrost opłat za wodę mniejszy niż pierwotnie zakładano

0,30 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 0,15 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej - to nowe stawki jakimi obciążeni będą rolnicy za korzystanie z wody na potrzeby gospodarstw rolnych. Nawadnianie za pomocą urządzeń pompowych objęte zostanie opłatą w wysokości 0,15 zł za m3 pobieranej wody podziemnej. Pierwotnie zakładano wyższe stawki tj. 2,10 zł za wodę podziemną i 1,64 zł za powierzchniową jednakże na skutek interwencji m.in.

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących zdrowego odżywiania

Dzięki współpracy Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Skierniewicach z  kołem miejsko-powiatowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego realizowany jest cykl spotkań mających na celu popularyzację zdrowego odżywiania oraz zaopatrywania się w produkty rolne pochodzące z lokalnego rynku rolnego. W tym celu pracownik biura powiatowego IRWŁ w Skierniewicach Grażyna Olszewska wspólnie z pracownicą Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Katarzyną Żyszkowską prowadzą w gminach powiatu skierniewickiego cykl spotkań p

Wniosek Rady Powiatowej w Wieluniu o podjęcie działań mających na celu niepodpisanie umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP)

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski przesłał wniosek podjęty przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktora Szmulewicza. Wniosek dotyczył podjęcia działań mających na celu niepodpisanie umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP). Zdaniem rolników może dojść do wielkiego konfliktu koncernu Monsanto produkującym genetycznie modyfikowane nasiona lub firmą Cargill dostarczającą towary dla przemysłu rolno-spożywczego.  Rolnicy uważają, że podpisanie ww.

MRiRW w sprawie drugiej dopłaty do materiału siewnego

W nawiązaniu do pisma KRIR w sprawie interpretacji przepisów dotyczących ponownego ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego przez rolników dotkniętych klęską wymarznięć, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do Agencji Rynku Rolnego o przedstawienie sposobu postępowania w odniesieniu do przypadków opisanych w ww. piśmie.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS