Stanowiska Zarządu

Pismo IRWŁ do WFOŚIGW w sprawie wniosku o wapnowanie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronislaw Węglewski - Prezes IRWŁ oraz Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ skierowali pismo do Wojciecha Miedzianowskiego - Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie problemów z wnioskiem dotyczącym waonowania.  Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego docierają głosy rolników, którzy mają problem z wypełnieniem wniosku w „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Wniosek IRWŁ o spotkanie z Wojewodą Łódzkim w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski po raz kolejny skierował do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau prośbę o pilne zorganizowanie spotkania instytucji pracujących na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego.

Tematyka tego spotkania powinna dotyczyć trudnej sytuacji w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem:

Apel IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie żółtej strefy w powiecie łowickim

Bronisław Węglewski, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w imieniu Zarządu IRWŁ skierował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 sierpnia 2019r. o wyznaczeniu na terenie województwa łódzkiego w powiecie łowickim żółtej strefy ASF, która objęła obszar gmin: Chąśno, Kocierzew Południowy, Kiernozia oraz część gminy Łowicz tj. Świeryż  Pierwszy, Świeryż Drugi, Niedzwiada, Klewków, Małszyce, Popów, Strzelcew.

Pismo IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Kutnowskiego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie  w dniu 7.08.2019r., Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosowała pismo w tej sprawie do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i  realizację. Pierwszy wniosek IRWŁ dotyczy szacowania strat spowodowanych działaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

IRWŁ ponownie do Ministra Rolnictwa w sprawie raportów IUNG

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadal pojawiających się głosów niezadowolonych rolników dotyczących  raportów IUNG. W gminie Czastary (pow. wieruszowski)  komisja ds. szacowania szkód suszowych  nie uznaje wszystkich plantacji ziemniaków, gdyż ten gatunek nie jest uwzględniony raportami IUNG we wszystkich obrębach a skutki suszy widać „gołym okiem”. W tej gminie uprawy ziemniaków są położone 300 metrów od siebie.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu