Stanowiska Zarządu

Stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego za rok 2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018

Na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) zarządza się, co następuje:

§ 1.

IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie doszacowania strat

W związku z ukazaniem się w dniu 27 września 2018r. Komunikatu dotyczącego bezzwłocznego oszacowania strat w uprawach wg najnowszych wskazań IUNG, które dotyczą zagrożenia upraw ziemniaków i buraków cukrowych, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzyszofa Ardanwskiego. Prezes IRWŁ zaznaczył, że rolnicy z woj. łódzkiego, a szczególnie z powiatu sieradzkiego tzw.

IRWŁ do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa w sprawie objęcia pomocą suszową producentów konopi

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ popierając wniosek zgłoszony przez rolników z gminy Cielądz w sprawie objęcia pomocą suszową rolników uprawiających konopie wystąpił z wnioskiem do Jana Krzysztofa Ardanowskiego  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o podjęcie działań mających na celu pomoc rolnikom producentom konpi. Komisje szacujące straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi zgodnie z przepisami odmawiają szacowania strat w uprawach konopi. Od 2015r.

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu w dniu 7.09.2018r., Bronisław Węglewski przesłał pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy zwiększenia puli  środków finansowych na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz  zwiększenia stawki w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych do 150 zł, ziemniaków do 500 zł.

IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie pomocy finansowej dla rolników

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski w związku z trudną sytuacją rolników w Polsce, spowodowaną między innymi przez suszę i niskie ceny owoców miękkich, zaapelował do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o zwrócenie się do Komisji Europejskiej w sprawie uwolnienia środków z rezerwy budżetu UE na pomoc dla polskich rolników, sadowników i plantatorów owoców miękkich.

Izba rolnicza do ministra rolnictwa w sprawie producentów owoców miękkich

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego (do wiadomości Prezesa KRIR) w związku z wątpliwościami jakie zgłaszają rolnicy do samorządu rolniczego. Wątpliwości rolników związane są z przyznaniem pomocy gospodarstwom, które ucierpiały wskutek suszy na podstawie  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i  sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR ( Dz.U. z 2015r., poz.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu