Stanowiska Zarządu

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu w dniu 7.09.2018r., Bronisław Węglewski przesłał pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy zwiększenia puli  środków finansowych na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz  zwiększenia stawki w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych do 150 zł, ziemniaków do 500 zł.

IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie pomocy finansowej dla rolników

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski w związku z trudną sytuacją rolników w Polsce, spowodowaną między innymi przez suszę i niskie ceny owoców miękkich, zaapelował do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o zwrócenie się do Komisji Europejskiej w sprawie uwolnienia środków z rezerwy budżetu UE na pomoc dla polskich rolników, sadowników i plantatorów owoców miękkich.

Izba rolnicza do ministra rolnictwa w sprawie producentów owoców miękkich

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego (do wiadomości Prezesa KRIR) w związku z wątpliwościami jakie zgłaszają rolnicy do samorządu rolniczego. Wątpliwości rolników związane są z przyznaniem pomocy gospodarstwom, które ucierpiały wskutek suszy na podstawie  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i  sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR ( Dz.U. z 2015r., poz.

IRWŁ w sprawie strat poniesionych przez rolników

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronicław Węglewski wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w związku z wątpliwościami jakie zgłaszają rolnicy związanymi z przyznaniem pomocy gospodarstwom, które ucierpiały wskutek suszy na podstawie  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR ( Dz.U. z 2015r., poz.

IRWŁ do Wojewody Łódzkiego w sprawie problemów z szacowaniem strat

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Weglewski wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego - Zbigniewa Rau  z informacją, że rolnicy zgłaszają problemy w związku z  szacowaniem  szkód na podstawie monitoringu suszy – raportów ogłaszanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach. Dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach. Rolnicy obserwują „gołym” okiem zjawisko suszy na swoich polach co nie jest zbieżne z raportami IUNG.

IRWŁ w sprawie pomocy polskiego MSZ dla ukraińskich sadowników

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji medialnych dotyczących pomocy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rozwój ukraińskiego sadownictwa. Projekt realizowany jest przez „Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód" z Kielc oraz ukraińską Fundację Rozwoju Lokalnego”. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego odonosi się krytycznie do tego typu działan.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu