Stanowiska Zarządu

IRWŁ w sprawie konieczności dostarczania wniosku o dopłaty obszarowe - szacowanie strat

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Andrzej Komala - Wiceprezes IRWŁ wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją, ze do Izby wpływają liczne wnioski od niezadowolonych rolników, ponieważ komisje powołane przez Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów- Miast, Gmin szacujące szkody wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wymagają od rolników potwierdzonych za zgodność z oryginałem wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Susza - Działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy (szczególnie z powiatu łódzko-wschodniego), którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu. Pomimo, iż gleba posiadała znaczne zasoby wody po zimie, na skutek wysokich temperatur panujących w kwietniu i w maju br. dochodzących do 30 stopni Celsjusza w cieniu, zasoby wilgoci zostały szybko wyczerpane. Burze przechodzące lokalnie nie są w stanie pokryć roślinom zapotrzebowania na wodę.

Apel IRWŁ do Wojewody Łódzkiego w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych wskutek suszy

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Andrzej Komala - Wiceprezes IRWŁ skierował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego o pomoc dla poszkodowanych rolników oraz jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie łódzkim o zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych, których gospodarstwa ucierpiały wskutek suszy. W województwie łódzkim pojawił sie  problemu suszy. Do Izby zgłaszają się rolnicy,  którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu.

Apel IRWŁ do Rolników, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do rolników, których dotknęła susza o niezwłocznie udanie się do właściwego Urzędu Gminy i wnioskowanie o powołanie komisji, które zajmą się szacowaniem strat w gospodarstwach. Jednocześnie zwracamy się do Pań i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Łódzkiego o powoływanie komisji szacujacych starty (spowodowane suszą) w gospodarstwach rolnych. 

 

Apel IRWŁ w sprawie suszy

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ powiatu łódzko-wschodniego wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (do wiadomosci Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego) w sprawie suszy. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy (szczególnie z powiatu łódzko-wschodniego), którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu