Szkolenia

Szkolenie dla organizacji wiejskich

Organizacje chcące zdobyć wiedzę i kwalifikacje w dziedzinach związanych ze stanowieniem prawa i procesem legislacji w Polsce mogą skorzystać  ze szkoleń organizowanych w ramach programu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.
W województwie łódzkim spotkanie odbędzie się w dniach 26-27.04.2018r. (Smardzewice)
W ramach pierwszego modułu szkoleń realizowanego uczestnicy poznają m.in.:
• ogólne ramy systemu prawnego oraz najważniejszych aktów i ich kompetencje w procesie stanowienia prawa

Od lipca rusza nabór na stypendia pomostowe

To już XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie - "Zagrożenia dla zdrowia pszczół"

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zaprasza na bezpłatne szkolenie "ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PSZCZÓŁ". Tematyka wykładów prowadzonych przez lek. wet. Andrzeja Bobera, dr Tomasza Kiljaneka (Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach):

  • "Najważniejsze choroby pszczół" - 2 godz.
  • "Pestycydy w środowisku rolniczym oraz w pasiece - wpływ na zdrowie pszczół" - 2 godz.

Zapraszamy!

Czas na ekologię! - zapraszamy na konferencję

Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień wraz Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego - Bronisławem Węglewskim i z partnerami: Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Czas na ekologię!", która odbędzie się 4 grudnia 2017 roku w Łodzi (Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa", sala konferencyjna).  

Współpraca Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego działa na rzecz rolnictwa i rynków rolnych oraz wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Dzięki inicjatywie IRWŁ, w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do roku 2020 i w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, rolnictwo jest wyeksponowane jako jeden z 5 najważniejszych działów gospodarki województwa łódzkiego. Pozwoliło to na włączenie obszarów wiejskich w procesy rozwoju regionalnego. Aktywność samorządu rolniczego jest wielowymiarowa, m.in. określa ją art.

Strony

Subskrybuj RSS - Szkolenia