Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Europejska Sieć na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Network − ESDN) uruchomiła platformę informacyjno-promocyjną, w ramach której można zgłosić własną inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju, która będzie realizowana podczas Tygodnia. Strona internetowa http://www.esdw.eu/register/. Rejestracji mogą dokonywać m.in. instytucje rządowe, samorządy, ośrodki naukowe i edukacyjne, muzea, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne. 

WYPALANIE TRAW TO PRZESTĘPSTWO!

Nadeszła wiosna i jak co roku służby porządkowe walczą ze starymi nawykami wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych. Niestety, ludzie wypalający trawy są przekonani, że trawa odrośnie bujniejsza, a ziemia będzie bardziej żyzna. Nic bardziej mylnego. Ponadto takie działania niosą ogromne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Komenda Główna PSP prowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyjną „Stop pożarom traw”, próbując w ten sposób uświadomić społeczeństwu skalę zagrożenia a także poinformować o odpowiedzialności karnej.

Rolniku ubezpiecz swoje dziecko

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o możliwości korzystania z ubezpieczenia dla dzieci rolników. Prawie 500 tys. dzieci wiejskich objętych zostało już ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych. Ubezpieczeniem tym objęte są dzieci  od urodzenia do dnia ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno objęte jest ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Sprawy rolnictwa na 39. Posiedzeniu Sejmu - sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 kwietnia 2017 r. Godz. 10:15 Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375), uzasadniał poseł Jarosław Sachajko – przewodniczący KRiRW. Przewodniczący Komisji odczytał przekazane 28 marca 2017 r. uwagi samorządu rolniczego do projektu, poddając je ostrej krytyce.

Planowane prace Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podczas 40. Posiedzenia Sejmu RP zaplanowane zostały poniższe posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 19 kwietnia 2017 o godz. 11:00 -  Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej  - Propozycje rozwiązań problemów związanych ze spółdzielczością rolniczą – głos partnerów społecznych. 20 kwietnia 2017 r. o godz.

Kiedy możliwa wypłata pełnego świadczenia z KRUS?

W odpowiedzi na zapytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wątpliwości dotyczących sytuacji, w których rolnikowi przysługuje wypłata emerytury w pełnej wysokości Biuro Świadczeń KRUS przekazało poniższą informację: W ubezpieczeniu społecznym rolników generalną zasadą jest, iż wypłata emerytur i rent rolniczych ulega częściowemu zawieszeniu, jeżeli emeryt/rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej tj.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS