Od 25 września rolnicy, którzy zdecydowali się na przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia

Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to drugi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pierwszy odbył się od 12 września do 11 października 2016 r.

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:

Działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – sierpień 2017

Część merytoryczna: Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej wydaje opinie w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie.

Ministerstwo rolnictwa odpowiada na wniosek KRIR dot. uprawnień do emerytury rolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na pismo KRIR z dnia 16 sierpnia 2017 r. znak: KRIR/MJ/942/17 w sprawie wniosku Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany przepisów i umożliwienie rolnikom, którzy nabyli uprawnienia do emerytury rolniczej dalsze prowadzenie gospodarstwa i korzystanie z uprawnień emerytalnych z KRUS. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy nie ma komu przekazać gospodarstwa, a jego zbycie często ze względów psychologiczno-emocjonalnych jest dla wieku rolników trudną do zaakceptowania ostatecznością.

Uwagi do zmian w „Działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym”

W związku ze skierowaniem do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, samorząd rolniczy przekazał swoje uwagi.

Konieczna pilna pomoc dla rolników poszkodowanych przez nawałnice

4 września 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z trudną sytuacją rolników z terenu północnej Polski, którzy borykają się ze skutkami nawałnic i intensywnych opadów deszczu. Przekazano, że w wielu miejscach sytuacja w dalszym ciągu jest bardzo trudna, nie udało się zebrać zbóż i dokonać zasiewów, przez co rolnicy będą ponosić straty również w przyszłym roku. W opinii samorządu rolniczego niezbędna jest zatem każda pomoc ze strony Państwa, która ułatwi funkcjonowanie gospodarującym na poszkodowanych terenach.

Zapraszamy na Winobranie w Lubuskiem (2-10 września)

„Winobranie 2017” rozpoczęło się 2 września barwnym Korowodem Bachusa, który zgodnie z tradycją przejął na ten czas klucze do miasta od prezydenta Zielonej Góry. Tego samego dnia swoje podwoje otworzyło Miasteczko Winiarskie na Starym Rynku w Zielonej Górze. Jest ono w tym roku dużo większe niż wcześniej. W miasteczku prezentuje się blisko 30 regionalnych winnic. Można spróbować wspaniałych polskich win, między innymi z Winnicy Ingrid. W dniach 2-10 września, jak co roku bedzie można odwiedzić lubuskie winnice korzystając z tzw.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS